Distributivni centar Beograd je industriski objekat koji se nalazi u najvećoj logističkoj zoni blizini Beograda i koji svojom lokaciojom, arhitekturom i primenjenim standardima ispunjava sve uslove za uspešno poslovanje jednog modernog distributivnog centra:

Zašto vaš izbor treba da bude DBC

1

Pozicija u odnosu na velike gradove

2

Nov, funkcionalan, modularan i energetski efikasan objekat

3

Odlična povezanost sa autoputevima, železnicom i lukama vazdušnom i vodenom saobraćaju

4

Dostupnost radne snage

5

Odlično razvijena mreža klijenata, dobavljača, transportnih peduzeća i pratećih delatnosti